ITIM DENMARK        PRODUKTER        OM ITIM        REFERENCER        KONTAKT        PRESSE & DOWNLOAD         Visit our international homepage

Underviser anno 2010 - det er ikke så nemt endda

Der er lagt op til ballede ved skole-hjem-samtalen. Khalif laver ikke sine lektier og larmer i timerne. Men lærere og forældre er helt uenige om, hvad problemet er. Lærer og elev har altid været et arketypisk par og når kulturelle forskelle spiller ind bliver kompleksiteten større. Lærerens sociale rolle har betydning, indlæringsstil, forventninger og de indbyrdes forhold: elev/lærer og forældre/lærer.

Når vi taler om det multikulturelle klasseværelse bør fokus være på lærerne. Vi kan ikke forvente at børn og deres forældre ved alt om fx. det danske system. Her må læreren træde til og hjælpe med at forklare den danske metode. For at kunne dette skal de danske lærere klædes på, så de ikke alene kan forstå reaktioner fra andre kulturer, men også kan forklare de danske værdier, og hvorfor de er i konflikt med vores nye borgeres.

Itim-konsulenterne Lena Lauridsen og Tom Fadrhonc har sammen skrevet artiklen: Two sides of diversity - schools as means for integration. Artiklen ser på denne svære rolle som lærere anno 2010 står i, hvor du ikke alene skal undervise, men også hjælpe forældre med en anden kulturel baggrund til at forstå den danske læringsstil. For uden forældrenes positive forståelse og opbakning er det svært at nå målet om at få flere igennem en ungdomsuddannelse. Artiklen ser på hvordan mødet mellem Khalifs forældre og lærer også kan blive et spændende møde mellem de mennesker, der er tæt på Khalif, hvor usikkerheder og misforståelser kan blive talt om. Download artiklen her.Postet 9/09 2010


[Tilbage]
Forretning i Spanien?

Ny artikel om det Skandinaviske / spanske samarbejde, og hvordan vi kan gøre det mere effektivt ved at forstå kulturelle forskelle. Artiklen er skrevet af Lena og vores spanske kollega Javier

Itim HQ flytter til Helsinki

Itim international har fået ny ejer og hovedkvartet flytter til Helsinki. Det betyder ikke ændringer i Danmark

Samarbejde med Indien? Indisk forretningskultur...

Hvorfor opfatter inderne danskerne som uhøflige? Og hvorfor siger danskerne, at inderne ikke er til at stole på?... itim og Vijay Jain leverer effektiv kulturtræning med fokus på Indien.

[nyhedsarkiv]
Lena Lauridsen: lena@itim.org / +45 2081 8318 Vijay Jain: vijay@itim.org / +45 2025 2807